www.metteya.org [บาลี(เขียนเมตฺเตยฺย-Metteyya อ่านเมตฺเตย-Metteya) สันสกฤต(Maitreya)=เมไตฺรย]
เสนอ-ความจริงย่อมปกปิดไม่มิด คนเราอาจมีโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะทำดีแก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์
( English )     ( Popular web pages and pictures from the past )     ( เว็บเมื่อ พ.ศ. 2543 )     ผู้มีอริยปัญญารู้พิสูจน์

 

หนทางพิสูจน์ "บาป" มีจริง : PDF 11 ก.พ. 2562 ครูอินทราคือใคร จะสร้างสันติสุขอย่างไรในเบื้ัองต้น
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านความจริง การแก้ปัญหาที่มนุษย์ทำไม่ได้
แก้ปัญหา ภัยพิบัติ ความยากจน คอร์รัปชั่น ยาเสพติด เป็นต้น

 

PDF 10 ธ.ค. 2561 หนังสือร้องทุกข์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านความจริง การแก้ปัญหาที่มนุษย์ทำไม่ได้
แก้ปัญหา : ภัยพิบัติ ความยากจน คอร์รัปชั่น ยาเสพติด เป็นต้น

 

17 ต.ค. 2561: ร้องทุกข์ - ครูอินทรา ถึง พล.อ.ประยุทธ์ พิสูจขน์ความจริง แก้ปัญหาเรื้อรัง
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านครูอินทรา ถึง พล.อ.ประยุทธ์ พิสูจน์ความจริง แก้ปัญหาเรื้อรัง
คิดแบบผู้มีปัญญาี ขาข้างหนึ่งของท่านเหยียบหลุมนรก
เพราะเหตุใด

 

29 ก.ย. 2561: ครูอินทรากล้าพิสูจน์ตนเอง คนดีต้องกล้าสู้ความจริง เพื่อสันติสุขโลก
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านครูอินทรากล้าพิสูจน์ตนเอง คนดีต้องกล้าสู้ความจริง เพื่อสันติสุขโลก
คิดให้ดี ท่านใช้เพียงปาก เพียงมือ ท่านมีโอกาสสร้างมหาบุญมหากุศลได้

 

15 พ.ย. 2560: ความจริงของวันพิพากษาครั้งสุดท้ายของโลก ที่บ่งอยู่ในหลายศาสนา
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านความจริงของวันพิพากษาครั้งสุดท้ายของโลก%20ที่บ่งอยู่ในหลายศาสนา
ครูอินทราี้มาช่วยให้หลุดพ้นจากมาร ให้ความรู้ที่พิสูจน์ได้จริง โดยเฉพาะช่วยคนในศาสนาของมาร ที่พาทุกคนที่มีศรัทธาในศาสนามารไปนรกนั้น ครูอินทราช่วยให้รอดพ้นจากบ่วงของมารได้

 

พระศรีอารย์ คือใคร สำคัญอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด - 2559 ?
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ เพื่ออ่านความจริงตามหลักฐาน เรื่องพระศรีอารย์ คือ พระอินทร์
ครูอินทราี้มีคำตอบเรื่องพระศรีอารย์ คือ พระจักรพรรดิ คือ พระอินทร์ และเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในศาสนาหลักของโลกอย่างไร

 

พิสูจน์หลักฐานรูปธรรม ความจริงของครูอินทรา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจและสังคม
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ อ่านหนังสือส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
ครูอินทราจะแก้ปัญหาของชาติและประชาชนอย่างไร เว็บนี้มีคำตอบ

 

โปรดคลิก ชมวีดีโอ ทำไมโลกวิปริต ความจริงที่พิสูจน์ได้ และปี 2556 จะเป็นอย่างไร
ใหม่สุดของ A Telena
โปรดคลิกลิงค์ที่นี่ ชมวีดีโอ เรื่อง 1 ครูอินทราคือใคร
ความจริงของคนเป็น - คนตาย Who is Indra?

 

โปรดคลิก ชมวีดีโอ ทำไมโลกวิปริต ความจริงที่พิสูจน์ได้ และปี 2556 จะเป็นอย่างไร

ความหวังครั้งสุดท้าย ที่จะช่วยชีวิตของท่าน ผู้คนจะเสียชีวิตมากมาย ทรัพย์สินจะสูญหาย
ขยายความใน "เสาร์ ๕" วันสิ้นโลก
พระศรีอาริยเมตไตรย หรือ พระศรีอารย์คือใคร
ความจริง พุทธ คริสต์ มุสลิม ต้องการสิ่งเดียวกัน ช่วยกันจะพ้นมหันตภัยโลก และ สันติสุขเกิดขึ้นแทน
ความจริงเรื่องพระศรีอารย์ - วันล้างโลก หลักฐานแสดงมนุษย์ต่างดาวมีจริง
หนทางอยู่รอด - โลกาวินาศกับพระศรีอารย์ พระศรีอารย์ ในพระไตรปิฎก๒๐กัณฑ์
สิ่งสำคัญยิ่งคือ   เรื่องของครูอินทรา   (Indra Veda/ความรู้ของครูอินทรา)
พิสูจน์พระจักรพรรดิ เพื่อช่วยชีวิตคนจำนวนมาก ครูอินทราขอความร่วมมือมายังท่านทั้งหลาย
ควรศึกษา กาลามสูตร หนทางไปสู่สวรรค์ของ
ฆราวาส - บรรพชิต
ควรศึกษา พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนศีล 5
2012 2556 การล้างโลกอธรรมเกิดแน่
สาระอื่นๆ   ที่มีผู้สนใจ
FaceBook ลิงค์ ของ ออร์กะ เรียนรู้ ความจริง บั้งไฟพญานาคคืออะไร
ภาพวิญญาณที่ รร.ปราสาททอง อยุธยา ความจริง บั้งไฟพญานาคคืออะไร (ตอน 2)
ควรศึกษา พระพุทธเจ้า 5 พระองค์


โปรดทราบว่า ข้อมูลของ www.metteya.org ทุกเรื่องเป็นของฟรี ห้ามนำไปดัดแปลงแก้ไข ห้ามนำไปจัดจำหน่าย จัดพิมพ์ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เช่น การตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม การจัดจำหน่ายทางเครือข่าย เป็นต้น ข้อมูลของ www.metteya.org เป็นข้อมูลที่ทุกๆ คนสามารถใช้เพื่อการศึกษาได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทาง www.metteya.org ไม่เคยอนุญาต ให้ใครๆ นำเอาข้อมูลส่วนใดๆใน www.metteya.org ไปจัดพิมพ์หรือจัดจำหน่ายในรูปแบบใดๆ ถ้าพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและเรียกร้องความเสียหาย

พุทธทำนาย มายันพยากรณ์ 1500 ปีก่อนพุทธกาล คำทำนายของศาสนาที่สำคัญๆของโลก ผู้มีญาณวิเศษเช่น นอสตราดามุส ได้
ชี้ตรงกันและเสริมความเป็นไปได้ของวันสิ้นโลกอธรรม ไม่ใช่สิ้นโลกมนุษย์ ในปลาย ค.ศ. 2012 พุทธทำนายบ่ง พ.ศ. 2556 โดยนาซ่าและผลงานทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา เป็นต้น ชี้มหันตภัยล้างโลกมีความเป็นไปได้ ข้อเท็จจริงของโลกาวินาศปลายปี 2012 (พ.ศ. 2556) มีมากน้อยอย่างไร และจะเกี่ยวกับพระศรีอารย์อย่างไร ที่เวปนี้มีคำตอบ

ภาพยนตร์หลายเรื่องได้แทรกคำทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไว้ เช่น แมทริกส์ ระหัสลับดาวินซี แต่ผู้ชมอาจไม่เข้าใจ บริษัทโคลัมเบียได้เสนอภาพยนต์อิงงานทางวิทยาศาสตร์เรื่อง "2012" หรือ "2012 วันสิ้นโลก" ไปแล้ว ซึ่งแสดงว่ามหันตภัยโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆจะเกิดขึ้นและมีผลอย่างไรกับมนุษยโลกอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้คนบนโลกได้รู้จักการเตรียมตัวไม่ประมาท
ดูตัวอย่าง "2012" ที่นี่ "2012" โดยฉายพร้อมกันทั่วโลกในเดือนพฤษจิกายน 2552

บุคคลใดที่คิดว่าโลกเที่ยง คือจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ย่อมมีความคิดตรงข้ามกับสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 อุกกกาบาตขนาดเท่ามหาสมุทร์แปซิฟิก ได้พุ่งชนดาวพฤหัสโดยไม่มีนักดาราศาสตร์ใดได้คาดฝันหรือล่วงรู้มาก่อน นาซ่าถ่ายภาพเป็นหลักฐานได้หลังจากอุกกาบาตยักษ์ชนดาวพฤหัสแล้ว เรื่องนี้น่าจะทำให้ผู้มีความประมาทมีทิฐิได้คิด คำถามว่าโอกาสที่อุกกาบาตยักษ์หรือดาวดวงอื่นพุ่งชนโลกจะเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบคือโอกาสนั้นย่อมมี ดังนั้นผู้ประมาทในเรื่องโลกาวินาศควรทบทวนคำทำนายเกี่ยวกับมหันตภัยโลกที่ ทุกๆศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆบ่งไว้เป็นเสียงเดียวกันเสียใหม่ เพื่อความไม่ประมาท โปรดช่วยกันหาข้อเท็จจริงในพุทธทำนายซึ่งแสดงหนทางเดียวที่มนุษยโลกจะ รอดจากหายนะครั้งร้ายแรงที่สุดได้

เวปเมตฺเตยเปิดกว้างให้ท่านได้ค้นหาความเป็นจริงที่มีที่มาที่ไป และพระพุทธเจ้าตรัสหนทางแก้ไขวันโลกาวินาศไว้ในพุทธทำนาย โปรดอย่ารอให้เนิ่นนานก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินแก้

สำหรับวันสิ้นโลกอธรรมนั้น มีเวลาเหลือแค่ 2 ปี ที่ผู้ไม่ประมาทจะได้เตรียมตน เลิกทำบาป ทำบุญให้ชีวิตในภพต่อไปดีขึ้น การให้ผู้อื่นเห็นธรรม การเผยแผ่ข้อมูลเวปนี้ อาจช่วยชีวิตผู้อื่นจำนวนมากไว้ได้ นับว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญใดๆ ข้อเตือนสติ สึนามิ 2547 ที่คนทั้งหลายลบหลู่ ควรเป็นบทเรียนของชีวิตสำหรับผู้ประมาท อวดรู้อวดดี

โปรดชม the Video on YouTube เรื่องเกี่ยวกับพระศรีอารย์องค์จริงปิดศาสนาคริสต์ เมื่อ เมษายน 2553
และความเป็นความตายในวันโลกาวินาศ ปีี พ.ศ. 2556 แปลเป็นไทย จากเว็บในเรื่อง พระศรีอารย์ (ตามภาษาไทย)
ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกในขณะนี้


อ่าน: พระมหากษัตริย์ไทย ร.9 คือพระมหาโพธิสัตว์ เราจะถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน

สันติสุข-3: พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรถึงรัชการที่ 9 และพระจักรพรรดิ สันติสุข-4: พระจักรพรรดิปิดศาสนาตริสต์ทำไม


อ่าน: พุทธทำนาย และ พระศรีอารย์ อ่าน: ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ และ อ่าน: มีองค์จริงในขณะนี้ มีหลักฐานยืนยันชัดเจน
พระรูปพระศรีอารย์มีมานับพันนับร้อยปี่แล้ว เช่น จากซ้ายไปขวา ศรีลังกา ไทย(อีสาน) เนปาล ไทย(รัชการที่ 2) อินเดียและเกาหลี
พระศรีอารย์ / พระศรีอาริย์ / พระศรีอริยเมตไตรย / พระศรีอารยเมตไตรย / พระเมตไตรย หรือจะเขียน-อ่านอย่างไร ก็มาจากคำว่า เมตฺเตยฺย ซึ่งในปัจจุบันควรเป็นเวลาเปิดเผย "ความจริงที่ทุกคนหนีไม่พ้น"
"พระศรีอาริยเมตไตรย" เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ต่อจากพระพุทธเจ้าโคดมในภัทรกัป (กัปอันประเสริฐของโลกเราที่มีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์) มีความหมายถึง ผู้บรรลุธรรมวิเศษอันดีงามที่เป็นเพื่อนแท้ของมนุษยโลก เรียกสั้นๆว่า "พระศรีอารย์" คือผู้บรรลุธรรมวิเศษ พระองค์มิใช่เป็นพระศาสดาหรือสอนศาสนาใหม่ แต่พระองค์เป็นพระจักรพรรดิ ตามศาสนาหลักของโลกยอมรับ (โดยเรียกชื่อพระองค์ตามภาษาของชนชาตินั้นๆ) และจะใช้ธรรมะเอาชนะอธรรม ตามตำนานของพุทธ อิสลามและขงจื้อได้บ่งไว้ว่าจะใช้ความรู้ที่ได้มาจากตนเอง (พระพุทธเจ้า) เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่มนุษยโลก พระศรีอารย์จะจรรโลงพุทธศาสนาไปจนถึงปี พ.ศ. 5000 ซึ่งยุคพระศรีอารย์เป็นกฤดายุคหรือยุคทองที่มีคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด เกิดสันติสุข มีสันติภาพและความยุติธรรม อย่างแท้จริงและทัดเทียมกัน

พระพุทธเจ้าตรัสพุทธทำนาย สรุปว่า
โลกจะเข้าสู่ยุคทองในปัจจุบันนี้ ซึ่งทางเข้ามีเพียงสองทางให้เลือกคือ
1. พระศรีอารย์นำมนุษย์เข้ายุคใหม่
หรือ
2. ถ้าคนไม่สนใจพระศรีอารย์ ก็จะเกิดโลกามหาวินาศขึ้นแทนเพื่อล้างคนบาป (ดู "2012") คนที่รอดตายจะกลัวบาป เพราะรู้แล้วว่าสวรรค์ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ จึงกลับกลายเป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด และสอนคนรุ่นต่อๆมาให้เป็นคนดีตามจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายในปี พ.ศ. 5000

โปรดคลิกเพื่ออ่าน ฟัง - ข้อมูล
  น่าซ่า 2012 - พุทธทำนาย - คำทำนายโลก | ยุคพระศรีอารย ์- วันสิ้นโลกอธรรม | สารบัญ | คิดกันใหม่ | อย่าลบหลู่สิ่งที่ไม่รู้จริง
ช่วยเผยแผ่ "วันสิ้นโลก" ได้บุญ วีดีโอมรกตล้มตึก หน่วยงานรัฐชี้ "วันล้างโลก" พระจักรพรรดิเป็นใคร บาปที่มองไม่เห็น

  ฟังเสียง คนดี  รายการวิทยุ
  ฟังเสียง เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficient economy 2549)
  ฟังเสียง ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า   พระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก (รายการวิทยุหยุดลงเมื่อ 2550)

พระพุทธศาสนาไม่เสื่อม พระศรีอารย์เกี่ยวข้อง UFO ไหม จดหมายถึงสื่อเมื่อ 2535 ? "พระพุทธเจ้าไม่มีตัวจริง"
ส่งข้อคิดเห็นที่ metteya@live.com จักขอบคุณยิ่ง     V12: 21 พ.ย. 52 Copyright © 2007, 2009, 2010-2012